Indregulering af store gasblæse­luft­brændere

Indstilling af iltprocent

Intro

Ukendt wobbetal: 13,9 - 15,5 kWh/m3n

Middel forbrændings­luft­temperatur i løbet af et år forudsættes at være ca. 15°C.

Variationen af forbrændings­luft­temperatur i løbet af et år forudsættes at være fra 0°C til 30°C i 99% af tiden.

Luftvejledningens grænseværdier ved 10% O2:
  • NOx: Anlæg før 2001: Max 125 mg/m3n;
    anlæg efter 2001: Max 65 mg/m3n
  • CO: Max 75 mg/m3n
Luftvejledningens grænseværdier i ppm ved 0% O2:
  • NOx: Anlæg før 2001: Max 115 ppm
    anlæg efter 2001: Max 60 ppm
  • CO: Max 115 ppm

Ovenstående farvekoder anvendes under lastpunkter til at angive overskridelser af grænseværdierne.

Opgaver
Vælg de opgaver du vil slette og tryk derefter på slet-knappen

Lufttemperatur og lufttryk


Forbrændingslufttemperaturen måles ved brænderens indsugning. Ved forvarmet forbrændingsluft anvendes opstillingsrummets aktuelle temperatur uanset forvarmningstemperaturen.


Næste: Måling af CO og NOX i lastpunkter med varierende O2-pct.

Lastpunkt 1 (min)

O2
[%]
CO
[ppm]
NOX
[ppm]
CO
(0%O2)
[ppm]
NOX
(0%O2)
[ppm]
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Kippunktsindstilling
     

Indstilling af iltprocent: o2 pct. indst.

Lastpunkt 2

O2
(%)
CO
[ppm]
NOX
[ppm]
CO
(0%O2)
[ppm]
NOX
(0%O2)
[ppm]
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Kippunktsindstilling
     

Indstilling af iltprocent: o2 pct. indst.

Lastpunkt 3

O2
(%)
CO
[ppm]
NOX
[ppm]
CO
(0%O2)
[ppm]
NOX
(0%O2)
[ppm]
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Kippunktsindstilling
     

Indstilling af iltprocent: o2 pct. indst.

Lastpunkt 4 (max)

O2
(%)
CO
[ppm]
NOX
[ppm]
CO
(0%O2)
[ppm]
NOX
(0%O2)
[ppm]
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Kippunktsindstilling
     

Indstilling af iltprocent: o2 pct. indst.

indreg-sa version [versionsnummer]